Tầng 9, 154 Nguyễn Thái Học, Đống Đa, Hà Nội
0832.400.600
Quy trình sử dụng dịch vụ
01.

Đăng ký

Liên hệ hoặc được bác sỹ giới thiệu tới Polaris.

02.

Trải nghiệm

Trải nghiệm dịch vụ tại Polaris.
Đánh giá (lắng nghe điều kiện sống hiện tại, tiền sử bệnh, mục tiêu của bản thân v.v…)
Đo thể lực (quay video và xác nhận tình trạng đi bộ hiện tại v.v…)

03.

Đặt mục tiêu

Tổ chức cuộc họp đầu tiên giữa nhân viên và gia đình.
Phân tích đánh giá và kết quả đo thể lực khi trải nghiệm để lọc vấn đề > lập kế hoạch cải thiện, đưa ra đề xuất số lần tập phù hợp và vạch mục tiêu cụ thể với khách hàng và gia đình.

04.

thực hiện

Duy trì thực hiện chương trình chăm sóc hỗ trợ tự lập dựa trên kế hoạch cải thiện chức năng
Theo dõi hàng tháng để quản lý và báo cáo tiến độ

05.

Đánh giá

Đánh giá lại và đo thể lực sau 3 tháng sử dụng dịch vụ
Đánh giá mức độ và tiến độ của mục tiêu đã đặt ra trong cuộc họp đầu tiên với gia đình
Họp gia đình lần hai: phản hồi cho khách hàng và gia đình
Nếu tình trạng có sự cải thiện đáng kể thì xem xét lại mục tiêu và kế hoạch cải thiện.

Chu trình Pdca 3 tháng 1 lần

Quay vòng 3 tháng một lần