Tầng 9, 154 Nguyễn Thái Học, Đống Đa, Hà Nội
0832.400.600
Hợp tác chặt chẽ với đối tác Nhật Bản

Polaris Việt Nam áp dụng mô hình dịch vụ đã trải qua thời gian phát triển và hoàn thiện trên 20 năm của Polaris Nhật Bản. Toàn bộ hệ thống đào tạo với sự tham gia của các chuyên gia Nhật Bản được sử dụng trong đào tạo các điều dưỡng viên Việt Nam để đảm bảo chất lượng dịch vụ đồng nhất với các cơ sở tại Nhật Bản. Thiết bị của phòng tập là các các thiết bị đã được Polaris chuẩn hoá và được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Cơ sở hạ tầng cũng được trang bị theo đúng các yêu cầu khắt khe mà Polaris Nhật Bản đã xác lập.

Để đảm bảo cho hoạt động của một mạng lưới quốc tế thống nhất, chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi hội chẩn trực tuyến với sự tham gia của thành viên ở cả hai đầu Việt Nam và Nhật Bản. Polaris Việt Nam cũng cử nhân viên tham dự các khoá thực tập tại Nhật Bản để đào sâu hiểu biết thực tiễn về chăm sóc hỗ trợ tự lập. Những điều dưỡng viên này sau khi trở về sẽ đóng vai trò nòng cốt tại các cơ sở dịch vụ tại Việt Nam.